S implantátem na věčné časy - Optimální integrace implantátu v kosti i měkkých tkáních - Díl 1.

S implantátem na věčné časy - Optimální integrace implantátu v kosti i měkkých tkáních - Díl 1.

Jak dosáhnout lepšího hojení a dlouhodobějších výsledků při implantaci? Musíme respektovat biologii a "přesvědčit" tělo, že implantát je biologický materiál a ne materiál cizí. Ať už se jedná o okamžitou nebo dvoufázovou implantaci, je nutné vědět, co se měkkým tkáním a kosti "líbí" a co naopak kompromituje hojení a jde proti nastoleným biologickým principům.

Pravidlo č. 1: Abutment s "odskokem" a "bez odskoku"

V dnešní době je s většinou dostupných implantačních systémů možné dosáhnout dlouhodobě stabilních výsledků. Jak si k tomu ale ještě trochu dopomoci?

Víme, že implantační systémy s "odskokem" (angl. platform-switching) dosahují při stejných podmínkách lepších výsledků než "bez odskoku" (angl. platform-matching). Relokace mikroskopické spáry ve spojení fixtury a abutmentu (interface) směrem centrálně v dlouhé ose implantátu podporuje těsné přilnutí ke kosti ke krčkové oblasti fixtury. [1] [2]

Na obrázku vidíte příklad implantátu s platflorm matching (vlevo) a platform matching (napravo). Zdroj

Pravidlo č. 2: Jen "s odskokem" si nevystačíme aneb koronální resorpce kosti při tenkém a tlustém fenotypu gingivy

Doktoři Linkevicius, Puisys a kolektiv jako první zkoumali vliv výšky měkkých tkání nad implantátem ve vztahu ke koronální resorpci kosti. Do té doby neexistovaly studie, které by se zamýšlely nad vztahem výšky měkkých tkání v souvislosti s resorpcí kosti. Studii prováděli na pacientech, kterým zavedli implantát s odskokem. [3]

Vzorek 80 pacientů rozdělili do 2 skupin ve stejném počtu - s výškou tkání do 2 mm (v průměru 1,53 mm) a nad 2 mm (průměrně 2,98 mm).

Úbytek kosti sledovali 1) po zavedení implantátu 2) 2 měsíce po implantaci 3) 1 rok po implantaci. Výsledky hodnotili ve speciálním programu (SSPS 15.0 for Windows) nezávisle 3 doktoři, přičemž rozdíly mezi jednotlivými hodnoceními úbytku kosti nepřesáhly 0,1 mm. A jak to celé dopadlo?

Je zajímavé, že u 85% implantátů s tlustým fenotypem gingivy se neprojevila žádná resorpce nebo resorpce menší než 0,5 mm rok po implantaci. Oproti tomu u 70 % implantátů s tenkým fenotypem došlo rok od zákroku k resorpci více než 1 mm!

To znamená, že implantační systémy s odskokem napomáhají k zachování krestální části kosti, avšak nic není samospasné. Bez měkkých tkání, resp. měkkých tkání v dostatečné výšce, se každopádně neobejdeme.

Otázkou je, jakou výšku měkkých tkání nad hranou fixtury potřebujeme. Základní myšlenkou je: Potřebujeme minimálně takovou výšku měkkých tkání, jakou tvoří biologická šířka u implantátů. Kolik milimetrů ale ta biologická šířka u implantátů je?

Pokud si spočítáme výslednou vytvořenou výšku měkkých tkání u první. skupiny (1,53 + 1,17 = 2,7) a druhé skupiny (2,98 + 0,22 = 3,2), dostaneme výsledek okolo 3 mm, což je v souladu s aktuálním přesvědčením o výšce biologické šířky u implantátů. [4] [5] [6]

Více v dalším dílu blogu.

Trochu jsme už prozradili, kolik milimetrů je biologická šířka u implantátů. Problematika je však složitější, protože tyto 3-4 milimetry tvoří několik typů buněk, které plní různé funkce, což ovlivňuje design implantátu, který navrhne zubní technik. 

Sledujte blog EUROZAHN, aby vám nic neuniklo :)

V mezičase si můžete přečíst, který implantační systém mají zubní technici nejraději.

Zdroje:

[1] Vandeweghe S, De Bruyn H. A within-implant comparison to evaluate the concept of platform switching: a randomised controlled trial. Eur J Oral Implantol. 2012 Autumn;5(3):253-62. PMID: 23000709.

[2] Raco, A.; Di Murro, B.; Passarelli, P.C.; D’Addona, A.; Pilloni, A.; Marini, L.; Papi, P. Long-Term Clinical and Radiographic Analysis of Platform Matching and Platform Switching Implants in the Esthetic Zone: A Retrospective Cohort Study. Appl. Sci. 2023, 13, 661. https://doi.org/10.3390/app13010661

[3] Linkevicius T, Puisys A, Steigmann M, Vindasiute E, Linkeviciene L. Influence of Vertical Soft Tissue Thickness on Crestal Bone Changes Around Implants with Platform Switching: A Comparative Clinical Study. Clin Implant Dent Relat Res. 2015 Dec;17(6):1228-36. doi: 10.1111/cid.12222. Epub 2014 Mar 28. PMID: 24673875.

[4] Tomasi C, Tessarolo F, Caola I, Wennström J, Nollo G, Berglundh T. Morphogenesis of peri-implant mucosa revisited: an experimental study in humans. Clin Oral Implants Res. 2014 Sep;25(9):997-1003. doi: 10.1111/clr.12223. Epub 2013 Jun 26. PMID: 23799997.

[5] Schupbach P, Glauser R. The defense architecture of the human periimplant mucosa: a histological study. J Prosthet Dent. 2007 Jun;97(6 Suppl). doi: 10.1016/S0022-3913(07)60004-3. Erratum in: J Prosthet Dent. 2008 Mar;99(3):167. PMID: 17618929.

[6] Zheng Z, Ao X, Xie P, Jiang F, Chen W. The biological width around implant. J Prosthodont Res. 2021 Feb 24;65(1):11-18. doi: 10.2186/jpr.JPOR_2019_356. Epub 2020 Sep 9. PMID: 32938861.