Injectable moulding technique

Kromě keramických fazet a přímých dostaveb existuje další způsob, jak dosáhnout estetického vzhledu zubů ve frontálním úseku, a to pomocí injekční techniky (injectable moulding technique).

Injectable moulding technique

Kromě keramických fazet a přímých dostaveb existuje další způsob, jak dosáhnout estetického vzhledu zubů ve frontálním úseku, a to pomocí injekční techniky (injectable moulding technique). Při této metodě se na základě laboratorního wax-upu zhotoví průhledný silikonový klíč, přes který se vstřikuje flow kompozitní materiál. V tomto článku shrneme některé dotazy na téma injekční techniky.

Injekční technika vs. keramické fazety vs. přímé dostavby

Výhody: Kompozitní fazety zhotovené injekční technikou vždy na 100% přiléhají k zubu, protože se tekutý materiál může dostat i do podsekřivých míst. Zároveň nevyžadují žádnou přípravu povrchu ve smyslu preparace, pouze minimálně invazivní přípravu leptáním (60s) nebo pískováním. Konečný vzhled fazet bude odpovídat kvalitě navrženého wax-upu. Nezapomeňte se o této skutečnosti zmínit i svému zubnímu technikovi, protože si nemusí uvědomit, že výsledek bude jen tak dobrý, jak kvalitní je wax-up.

Nevýhody: Fazety vyrobené touto technikou nemají tak dlouhou životnost (garance na 5 let) jako keramické fazety, nemluvě o tom, že časem ztrácejí na estetice. Nevýhodou oproti volné modelaci jsou náklady, do kterých je třeba započítat náklady na zhotovení wax-upu a průhledné silikonového klíče (mock-upu).

Jak předvídatelně dosáhnout správného odstínu zubů?

Barva pahýlu ovlivní výslednou barvu zubu. Můžeme použít silnější vrstvu kompozitu, abychom mírně upravili odstín, ale pokud to přeženeme, budou fazety vypadat uměle. Aby fazety vypadaly co nejpřirozeněji, můžeme pro špičáky (např. A3) použít o odstín tmavší flow kompozitní materiál než pro řezáky (A2). Pokud si pacient přeje bělejší úsměv, poskytneme mu před celým zákrokem domácí bělení. Stále však platí, že samotný tvar zubů má na estetiku větší vliv než odstín. Aby si fazety zachovaly svůj lesk co nejdéle, neměli bychom je pískovat (to platí zejména při návštěvách DH).

Jak zabráníme přetečení materiálu do aproximálního prostoru?

Jednou z nejčastěji kladených otázek týkajících se této techniky je, jak zabránit vniknutí zbytkového materiálu do mezizubního prostoru. Abychom této komplikaci předešli, nechali jsme zhotovit 2 silikonové klíče. První z nich má prostor pro fazety na každém druhém zubu, zatímco druhý má prostor pro fazety na všech zubech. V první fázi oblepíme každý druhý zub teflonovou páskou a adhezivně připravíme všechny okolní zuby. Tímto způsobem bude mít materiál méně prostoru k vytékání, protože jenom na každém druhém zubu je místo pro fazetu. Ve druhé fázi odizolujeme zuby s fazetami a naleptáme zbývající zuby.

Intraorální protokol

Oproti modelování z volné ruky je rozdíl pouze v technice, nikoli v intraorálním protokolu, takže se nemusíte učit žádný nový speciální postup.

Analogový nebo digitální wax-up

Pro výše uvedený postup jsou zapotřebí 2 mock-upy. Jeden s prostorem pro fazety na každém druhém zubu, druhý s prostorem pro fazety na všech zubech. Zhotovení 2 téměř identických wax-upů analogovou metodou je nákladné a časově náročné, což pro zubního technika pracujícího s CAD softwarem není problém. Technik vytvoří jednu digitální maketu a nechá ji 2krát vytisknout. V naší laboratoři EUROZAHN máme zubní techniky, kteří se věnují výhradně práci v CAD softwaru a tuto techniku velmi dobře ovládají. Výsledek bude pouze tak estetický, jak estetický je analogový či digitální wax-up. Bohužel při 3D tisku přicházíme o terciární strukturu zubu, jako jsou perikymata, která je omezena technickými parametry samotné tiskárny. Podobným tématům se věnujeme nejen na tomto blogu, ale také na instagramu, čímž se snažíme o zlepšení porozumění mezi zubními techniky a stomatology.

Jak dlouho celý zákrok trvá?

Vlastnímu zákroku obvykle předchází konzultace, sejmutí otisků, registrace mezičelistních vztahů, pořízení fotografií, plánování pomocí softwaru DSD a vyzkoušení mock-upu. Celkem 5 návštěv. Na začátku je dobré vyhradit si na zub 45 minut. Později byste měli být schopni zhotovit 6-8 fazet za minimálně 4 hodiny. Tomu bude třeba přizpůsobit konečnou cenu.

Jak zabránit tvorbě bublinek během injekční fáze?

  • Pro každého nového pacienta používáme novou kanylu, protože v té staré mohou být přítomny bublinky
  • Konec kanyly umístěn na rozhraní indexu a řezných hran. Nikdy neponořujeme kanylu do průtokového materiálu a nevytahujeme ji.
  • Flow materiál aplikujeme až do bodu, kdy flow materiál začne přetékat přes marginální linii. Tímto způsobem víme, že jsme neaplikovali příliš malé množství flow materiálu.
  • Při vytahování konce kanyly stále vyvíjíme tlak

Pokud pro vás měl tento článek přidanou hodnotu, rádi se s vámi podělíme o další informace a novinky ze světa stomatologie. Aby vám neunikly žádné cenné informace, přihlaste se k odběru tohoto blogu. V případě, že máte k tématu jakékoliv dotazy, kontaktujte nás třeba na našem instagramovém účtu a my vám rádi odpovíme.