Onlay "na všechny způsoby"

Onlay je typ nepřímé výplně, která nahrazuje destruované hrbolky zubu. Ve srovnání s preparací na korunku se preparace na onlay snaží šetřit vlastní tkáň zubu. V tomto článku se budeme zabývat speciálně onlay výplněmi z lithium disilikátu a nanokompozitu.

Onlay "na všechny způsoby"

Onlay je typ nepřímé výplně, která nahrazuje destruované hrbolky zubu. Ve srovnání s preparací na korunku se preparace na onlay snaží šetřit vlastní tkáň zubu. V tomto článku se budeme zabývat speciálně onlay výplněmi z lithium disilikátu a nanokompozitu.

Immediate Dentin Sealing

Můžeme použít přístup IDS (Immediate Dentin Sealing), při kterém aplikujeme adhezivum během preparační fáze (nikoli během cementační fáze) před vlastním otiskem do silikonu nebo skenu zubu. Tento přístup se snaží zachovat vitalitu zubu až do dodání finální onlay z laboratoře. Nanesením primeru a bondu vytvoříme dostatečně silnou vrstvu, přes kterou se v provizorní fázi nedostanou bakterie dentinovými kanálky do zubní dřeně. Stejně tak můžeme zaplnit podsekřivá místa, čímž podložíme sklovinu a usnadníme práci technikovi.

Zub opískujeme, leptáme dentin po dobu 20 sekund (v závislosti na adhezivním systému), opláchneme a naneseme primer a bond. Pokud se primer rozlil za hranici dentinu a skloviny, setřeme jej mikrobrushem. Nakonec zhotovíme otisk. Tímto způsobem chráníme zub před zvýšenou citlivostí. Při použití malého množství flow kompozitu dosáhneme také vyšší pevnosti vazby, protože polymerizací přes onlay nemusí být docíleno stejného stupně polymerizace.

Obr. č.1: Vyfrézovaná onlay z vosku


Použité materiály a techniky

Nejčastěji se setkáváme s poptávkou po anatomických korunkách a onlay výplních z lithium disilikátu. Existují 2 způsoby výroby voskového tvaru, podle kterého se lisuje E.max onlay. Buď technik tento model pracně ručně vymodeluje, nebo jej navrhne v softwaru CAD a poté vyfrézuje z voskového puku. Tímto způsobem získáme model onlay, který lze použít i pro metodu ztraceného vosku v pressovací peci. Na základě tohoto modelu se vytvoří licí forma, do které se vlije roztavená lithiumdisilikátová keramika. Kompozitní onlaye se frézují z nanokompozitního materiálu.

Na našem blogu a instagramovém účtu se snažíme propojovat know-how z prostředí zubní laboratoře a ordinace, pro co lepší porozumění mezi zubními lékaři a techniky.

Výhody kompozitní onlay oproti lithiumdisilikátová keramice

V porovnání s keramikou se kompozitní materiál obrušuje stejnou rychlostí jako okolní zuby, je pohodlnější při skusu, snadno se opravuje a pro pacienta je cenově dostupnější než keramická korunka. Pokud se kaz objeví pod výplní nebo na jejím okraji, je odstranění kompozitní onlay podstatně snazší než práce z lithium disilikátu.

Obr.č.2: CAD modelace onlaye

Adhezivní příprava - lithiumdisilikátová onlay

Je třeba mít na paměti, že rozdělujeme adhezivní přípravu protetické práce a pahýlu.

Hned na začátku zkontrolujeme, zda onlay správně dosedá na místo preparace. Povrch lithiumdisilikátové onlay (E.max) leptáme 5 % kyselinou fluorovodíkovou po dobu 20 sekund. Poté onlay opláchneme vodou a vložíme ji na 5 minut do ultrazvukové čističky. Poté naneseme silan (např. Monobond Plus) ve více vrstvách a necháme jej působit alespoň 1 minutu. Poté pomocí teplého vzduchu z fénu odpaříme částečky rozpouštědla. Na trhu je k dispozici také přípravek Monobond Etch and Prime, který zastupuje leptání a silanizaci HF. Nakonec onlay umístíme na tmavé místo bez polymerizace.

Pahýl leptáme konvenčně kyselinou ortofosforečnou (sklovinu 30s a dentin 10s), opláchneme a aplikujeme adhezivní systém. Pokud používáme adhezivní systém Syntac, aplikujeme na dentin Syntac Primer, poté Syntac Adhesive a nakonec Heliobond. Neprovádíme polymerizaci. Je také možné použít univerzální adhezivní systém, například ExciTE F DSC. Důležité je, aby byl adhezivní systém určen pro použití total-etch.

Nakonec vyjmeme práci ze tmy a naneseme duálně tuhnoucí cement při pokojové teplotě (např. Variolink aesthetic DC) a nyní polymerujeme každou stranu po dobu 2 sekund. Pro úplnost naneseme na okraje glycerinový gel a polymerujeme povrchovou vrstvu, kde bylo zesíťování inhibováno vzdušným kyslíkem.

Je důležité si uvědomit, že kopolymerizovaný přebytečný cement se z aproximálního prostoru odstraňuje velmi obtížně (mnohem obtížněji než například skloionomerní cement při konvenční fixaci zirkonových prací).

Pro podrobný intraorální protokol krok za krokem doporučujeme navštívit webové stránky výrobce, kde jsou návody zpracovány ve formě videa s použitím různých adhezivních systémů a výplní.

Obr.č.3: Detail onlaye ve vosku

Adhezivní příprava - kompozitní onlay

U kompozitních onlayí opískujeme povrch práce a aplikujeme silan, který spojuje sklo s pryskyřicí a zvyšuje přilnavost keramiky k adhezivnímu systému. Není nutné používat HF, proto používáme Monobond Plus na rozdíl od Monobond Etch and Prime. Poté postupujeme stejně jako při adhezivním cementování lithiumdisilikátové onlay.

Posláním našeho blogu a instagramového účtu je propojovat znalosti z prostředí zubní laboratoře a ordinace, aby tak vznikaly výjimečné protetické práce. Chcete-li získat další know-how, sledujte náš instagram a přihlaste se k odběru našeho newsletteru (viz tlačítko vpravo dole), kde najdete nejnovější články z blogu.